vovinam.vn

X

đăng ký thẻ vận động viên

Liên hệ

Địa chỉ: Nhà  thi đấu Thể dục thể thao Phú Thọ

Số 221 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84.8.38933007/ +84.8.38685095 - Fax: +84.8.38685095

Email: vovinamvvf@gmail.com       Website: www.vovinamvietnam.com.vn

Họ tên*
Địa chỉ*
Số điện thoại*
Email*
Chủ đề*
Nội dung*
 

Xem LIÊN ĐOÀN VOVINAM VIỆT NAM ở bản đồ lớn hơn