vovinam.vn

X

đăng ký thẻ vận động viên

thông tin Nhân vật

 

Chi tiết

Liên đoàn Vovinam Việt Nam và Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo cùng gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Cụ ông Huỳnh Văn Hiếu, sinh năm 1934, trú tại ấp Phước Bình, xã Lộc Hoà, huyện Long Hồ, Vĩnh Long (thân phụ Võ sư Huỳnh Thành Công, Uỷ Viên BCH Liên đoàn Vovinam Việt Nam - Chủ tịch Liên đoàn Vovinam tỉnh Vĩnh Long) tạ thế hồi 21 giờ ngày 09 tháng 9 năm 2015 (tức ngày 27 tháng 7 Ất Mùi), hưởng thọ 82 tuổi.

Lễ Nhập quan thực hiện vào lục 1 giờ ngày 10 tháng 9 năm 2015 (ngày 28 tháng 7 Ất Mùi).

Lễ Động quan vào lúc 13 giờ ngày 12 tháng 9 năm 2015 (ngày 30 tháng 7 Ất Mùi).

Linh cữu sẽ được di quan tại ấp Phước Bình, xã Lộc Hoà, huyện Long Hồ, Vĩnh Long.

Ban chấp hành Liên đoàn Vovinam Việt Nam, và các đồng môn xin chân thành gởi lời chia buồn cùng gia quyến. 

 

Nhân vật khác